Len Tường Căm Xe

200,000

Kích thước: 1820mm x 90mm x 15mm

Số lượng thanh/ hộp: 6 thanh/hộp

Trọng lượng: 4.0kg

// Readmore