Sàn Gỗ Binyl TL8573

445,000

Kích thước: 1285 x 192 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 9 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.2204 m2

Xuất xứ: Châu Âu

// Readmore