Sàn Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 450

1,160,000

Kích thước: 450mm x 90mm x 15mm 

Số lượng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp: 0.486 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore