Sàn Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 750

1,260,000

Kích thước: 750mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 thanh 

Diện tích/ hộp: 0.81 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore