Sàn Gỗ Morser MC139

300,000

Kích thước: 1225 x 150 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.756 m2

Xuất xứ: Việt Nam

// Readmore