Sàn Gỗ Morser MS101

405,000

Kích thước: 1223 x 114 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.394 m2

Xuất xứ: Việt Nam

// Readmore