Sàn Gỗ Redsun R61

250,000

Kích thước:  813 x 147 x 8mm

Số luợng tấm/ hộp: 30 tấm

Diện tích/ hộp: 3.585 m2 

 

// Readmore