Sàn Gỗ Redsun R65

250,000

Kích thước: 813 x 147 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 30 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.585 m2

Xuất xứ: Việt Nam

// Readmore