Sàn Gỗ Savi SV905

255,000

Kích thước: 1223 x 130 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 18 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.862 m2

Xuất xứ: Việt Nam

// Readmore