Sàn Gỗ Tự Nhiên Căm Xe 450

1,120,000

Kích thước: 15 x 90 x 450

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.486 m2

Trọng luợng: 15.00 kg

// Readmore