Sàn Gỗ Tự Nhiên Căm Xe 900

1,200,000

Kích thước:15 x 90 x 900 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.972 m2

Trọng lượng: 15.00 kg

// Readmore