Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 900

1,300,000

Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm 

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

// Readmore