Sàn Gỗ Tự Nhiên Giáng Hương 600

2,200,000

Kích thước: 600mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm-hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.648 m2

Trọng lượng: 15 kg

// Readmore