Sàn Gỗ Tự Nhiên Sồi Trắng Mỹ 450

1,120,000

Kích thước: 15 x 90 x 450 mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 tấm / hộp 

Diện tích/ hộp: 0.486 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore