Sàn Gỗ Tự Nhiên Teak 450

1,070,000

Kích thước: 450 x 90 x 15 mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp:0.486 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore