Sàn Gỗ Tự Nhiên Walnut 450

1,650,000

Kích thước: 450mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.486 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore