Sàn Gỗ Wilson W558

190,000

Kích thước: 1225 x 202 x 8mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4745 m2

Xuất xứ: Việt Nam

// Readmore