Sàn Gỗ Binyl TL K442

445,000

Kích thước: 1288 X 195 X 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 9 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.26 m2

Xuất xứ: Châu Âu

// Readmore