Sàn Gỗ Tự Nhiên Walnut 600

1,650,000

Kích thước: 600mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp: 0.648 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore