Sàn Gỗ Tự Nhiên Sồi Trắng Mỹ 600

1,120,000

Kích thước: 600mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp:12

Diện tích/ hộp: 0.648 m2

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore