Sàn Gỗ Tự Nhiên Sồi Trắng Mỹ 900

1,180,000

Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.972 m2 

Trọng luợng: 15 kg

// Readmore