Sàn Gỗ Tự Nhiên Căm Xe 600

1,150,000

Kích thước: 15 x 90 x 600 mm

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.648 m2

Trọng luợng: 15.00 kg

// Readmore