Sàn Gỗ Tự Nhiên Teak 900

1,160,000

Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp: 0.972 m2 

Trọng luợng: 15 kg